Na Gospodarski zbornici Slovenije bomo v torek, 8. aprila 2014, organizirali Spomladansko GZS mreženje. Pogovori z izbranimi sogovorniki, predstavniki podjetij in organizacij, se bodo odvijali v dvorana B (1. nadstropje) na GZS od 9. ure dalje.

Individualni pogovori bodo časovno omejeni do 20 minut (za vsak izbran kontakt), urniki pa bodo ažurirani na osnovi prijav, torej kronološko, do zapolnitve terminov oz. razpoložljivosti sodelujočih svetovalcev.

Prijave sprejemamo preko spodnje spletne prijavnicedo petka, 4. aprila 2014, do 12. ure.

Razporede sestankov bodo prijavljeni prejeli v ponedeljek, 7. aprila 2014, po elektronski pošti.

Kotizacija za udeležbo na spomladanskem GZS mreženju znaša 120 evrov za posamezno prijavljeno podjetje (DDV je vključen v ceno), ki se plača ob prijavi na TRR GZS 02924-0017841495, sklic 1510-187. Za člane GZS kotizacije ni.

Kontakt: Ines Čigoja, T: 1 5898 164, E-pošta: ines.cigoja@gzs.si

* * *

Kratek opis aktivnosti sodelujočih:

1. FIMAGO D. O. O.
    Fimago d. o. o. je svetovalno podjetje, ki že 18 let uspešno pomaga domačim in
tujim izvozno usmerjenim podjetjem pri prodoru na tuje trge in iskanju pravih
poslovnih partnerjev.

    Trg: Italija

Področje delovanja:

– izvozno svetovanje
– marketinške strategije
– raziskava trga
2. SLOVENSKO – NIGERIJSKA GOSPODARSKA ZBORNICA*
Slovensko – nigerijska gospodarska zbornica si prizadeva krepiti povezave med
slovenskimi in nigerijskimi podjetniki ter nudi pomočslovenskim podjetjem pri
vstopu na afriški trg in obratno.

    Trg: Nigerija

    Področje delovanja:
– izvozno svetovanje
– povezovanje
– naložbe

  * Komunikacija v angleščini!

3. INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION – PERSPECTIVA
Namen in cilj poslovnega združenja je združevanje podjetnikov, managerjev in
pravnih oseb, aktivno pospeševanje uvajanja novih informacijskih tehnologij,
energetike, ekologije in človeku prijaznih tehnologij, izboljšanju dostopa podjetij do
informacij in znanj s področja financ, kadrov, poslovnega komuniciranja, poslovnih
storitev in internacionalizacije. Njihovo delovanje je med drugim usmerjeno v
vzpodbujanje poslovnega, humanitarnega, kulturnega, znanstveno-izobraževalnega
in športnega sodelovanja med poslovnimi krogi v Sloveniji, državah SNG, EU in
širše.

    Trg: Belorusija, severozahod Rusije s sedežem v St. Petersburgu

    Področje delovanja:
    A – Diagnoza podjetja – preverjanje resursov in potenciala za izvoz, predstavitev
potenciala tujega trga, priprava izvozne strategije
    B – Skupni ali povezani nastopi na sejmih, interne promocije v sistemu
pospeševanje plasmaja ali poslovno tehničnega sodelovanja, certifikacija,
sodelovanje / lobiranje pri pripravi javnih razpisov, spremljanje in realizacija
    C – Izvoz, poslovno – tehnično sodelovanje, prenos tehnologije, logistika, skupna
proizvodnja ali trženje – skupne naložbe
    D – Mentor na terenu za ohranjanje in razvijanje stikov, ustanovitev poslovnih
organizacijskih enot, pravna in organizacijska pomoč, zastopanje ipd.
4. VIDKO FILIPIČ
Večletne izkušnje pri poslovanju na ruskem trgu. Zadnjih šest let je deloval kot
ekonomski svetovalec. Skupaj s poslovnim partnerjem RusBalkan inform nudi
pomoč pri vstopu na ruski trg in iskanju poslovnih partnerjev

    Trg: Rusija

    Področje delovanja: 
– izvozno svetovanje
– povezovanje
– raziskave trga
– marketing
5. SLOVENSKO – LUKSEMBURŠKI POSLOVNI KLUB – LSBC
LSBC je neprofitna nevladna organizacija z registriranim sedežem v Luksemburgu,
ki podjetnikom in njihovim inovativnim podjetniškim idejam nudi zelo prilagodljivo in
učinkovito poslovno mrežo.

    Trg: Beneluks, Zahodna Nemčija

    Področje delovanja:
– izvozno svetovanje
– povezovanje
– identifikacija b2b poslovnih priložnosti
– organizacija b2b srečanj
– pravne in druge pomoči na trgih Beneluksa in Zah. Nemčije

Vljudno vabljeni!